आजचे सोयाबीन बाजार भाव पहा कुठे तेजी व कुठे मंदी सोयाबीनला.

Soyabin bhav आजचे सोयाबीनचे भाव आज किती बाजारभाव मिळाला पहा

आजचे सोयाबीन बाजार भाव पहा कुठे तेजी व कुठे मंदी सोयाबीनला.

Soyabin bhav
Soyabin bhav आजचे सोयाबीनचे भाव आज किती बाजारभाव मिळाला पहा..
बाजार समिती : उमरगी
दि. 28/04/2024/शनिवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 04 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4095
जास्तीत जास्त दर : 4451
सर्वसाधारण दर : 4300

बाजार समिती : औराद शहाजनी
दि. 28/04/2024/शनिवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 227 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4480
जास्तीत जास्त दर : 4500
सर्वसाधारण दर : 4490

बाजार समिती : देऊळगाव राजा
दि. 28/04/2024/शनिवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 15 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4200
जास्तीत जास्त दर : 4375
सर्वसाधारण दर : 4300

बाजार समिती : परतुर
दि. 28/04/2024/शनिवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 28 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4300
जास्तीत जास्त दर : 4511
सर्वसाधारण दर : 4400

बाजार समिती : हिंगोली खानेगाव नाका
दि. 28/04/2024/शनिवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 66 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4320
जास्तीत जास्त दर : 4450
सर्वसाधारण दर : 4385

बाजार समिती : भोकर
दि. 28/04/2024/शनिवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 13 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 3905
जास्तीत जास्त दर : 3905
सर्वसाधारण दर : 3905

बाजार समिती : भोकरदन
दि. 28/04/2024/शनिवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 28 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4400
जास्तीत जास्त दर : 4550
सर्वसाधारण दर : 4500

बाजार समिती : वाशिम अनशींग
दि. 28/04/2024/शनिवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 300 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4250
जास्तीत जास्त दर : 5475
सर्वसाधारण दर : 4350

बाजार समिती : नागपूर
दि. 28/04/2024/शनिवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 448 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4100
जास्तीत जास्त दर : 4500
सर्वसाधारण दर : 4400

बाजार समिती : अमरावती
दि. 28/04/2024/शनिवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 1573 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4400
जास्तीत जास्त दर : 4488
सर्वसाधारण दर : 4444

बाजार समिती : धुळे
दि. 28/04/2024/शनिवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 03 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4195
जास्तीत जास्त दर : 4195
सर्वसाधारण दर : 4195

बाजार समिती : मालेगांव वाशीम
दि. 28/04/2024/शनिवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 210 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4100
जास्तीत जास्त दर : 4500
सर्वसाधारण दर : 4300

बाजार समिती : तुळजापूर
दि. 28/04/2024/शनिवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 60 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4450
जास्तीत जास्त दर : 4450
सर्वसाधारण दर : 4450

बाजार समिती : कारंजा
दि. 28/04/2024/शनिवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 2000 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4160
जास्तीत जास्त दर : 4560
सर्वसाधारण दर : 4450

बाजार समिती : छत्रपती संभाजीनगर
दि. 28/04/2024/शनिवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 03 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4500
जास्तीत जास्त दर : 4900
सर्वसाधारण दर : 4700

Leave a Comment