सोयाबीनचे बाजारात बदल पहा आजचे 10/05/2024 सोयाबीनचे बाजारभाव

सोयाबीनचे बाजारात बदल पहा आजचे 10/05/2024 सोयाबीनचे बाजारभाव

सोयाबीनचे बाजारात बदल पहा आजचे 10/05/2024 सोयाबीनचे बाजारभाव

सोयाबीनचे बाजारात बदल
सोयाबीनचे बाजारात बदल पहा आजचे 10/05/2024 सोयाबीनचे बाजारभाव

बाजारसमिती : चंद्रपूर
दि. 10/05/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 100 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4200
जास्तीत जास्त दर : 4415
सर्वसाधारण दर : 4320

बाजारसमिती : माजलगाव
दि. 10/05/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 1042 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4200
जास्तीत जास्त दर : 4636
सर्वसाधारण दर : 4600

बाजारसमिती : छत्रपती संभाजीनगर
दि. 10/05/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 08 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4200
जास्तीत जास्त दर : 4390
सर्वसाधारण दर : 4295

बाजारसमिती : लासलगाव विंचुर
दि. 10/05/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 572 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 3000
जास्तीत जास्त दर : 4680
सर्वसाधारण दर : 4500

बाजारसमिती : सिंदी
दि. 10/05/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 36 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 3840
जास्तीत जास्त दर : 4300
सर्वसाधारण दर : 4200

बाजारसमिती : आष्टी वर्धा
दि. 10/05/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 127 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 3800
जास्तीत जास्त दर : 4400
सर्वसाधारण दर : 4250

बाजारसमिती : राजुरा
दि. 10/05/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 91 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 3900
जास्तीत जास्त दर : 4490
सर्वसाधारण दर : 4465

बाजारसमिती : परतुर
दि. 10/05/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 08 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4200
जास्तीत जास्त दर : 4600
सर्वसाधारण दर : 4550

बाजारसमिती : हिंगोली खानेगाव नाका
दि. 10/05/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 66 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4260
जास्तीत जास्त दर : 4500
सर्वसाधारण दर : 4380

बाजारसमिती : यवतमाळ
दि. 10/05/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 341 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4000
जास्तीत जास्त दर : 4600
सर्वसाधारण दर : 4300

बाजारसमिती : अकोला
दि. 10/05/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 4311 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4155
जास्तीत जास्त दर : 4530
सर्वसाधारण दर : 4435

बाजारसमिती : लातूर
दि. 10/05/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 14353 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4561
जास्तीत जास्त दर : 4748
सर्वसाधारण दर : 4670

बाजारसमिती : नागपूर
दि. 10/05/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 610 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4100
जास्तीत जास्त दर : 4100
सर्वसाधारण दर : 4100

बाजारसमिती : अमरावती
दि. 10/05/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 4065 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4350
जास्तीत जास्त दर : 4470
सर्वसाधारण दर : 4410

बाजारसमिती : सोलापूर
दि. 10/05/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 32 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4640
जास्तीत जास्त दर : 4670
सर्वसाधारण दर : 4650

बाजारसमिती : मालेगांव
दि. 10/05/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 300 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4200
जास्तीत जास्त दर : 4475
सर्वसाधारण दर : 4300

बाजारसमिती : तुळजापूर
दि. 10/05/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 60 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4550
जास्तीत जास्त दर : 4550
सर्वसाधारण दर : 4550

बाजारसमिती : तुळजापूर
दि. 10/05/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 60 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4550
जास्तीत जास्त दर : 4550
सर्वसाधारण दर : 4550

बाजारसमिती : कारंजा
दि. 10/05/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 3000 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4250
जास्तीत जास्त दर : 4595
सर्वसाधारण दर : 4475

Leave a Comment