आजचे सोयाबीनचे भाव. दरात सतत घसरण पहा.

सोयाबीनच्या दरात सतत घसरण पहा आजचे सोयाबीनचे भाव.
सोयाबीनच्या दरात
सोयाबीनच्या दरात सतत घसरण पहा आजचे सोयाबीनचे भाव 12/05/2024

आजचे सोयाबीनचे भाव. दरात सतत घसरण पहा.

बाजारसमिती : सिंधी सेलु
दि. 12/05/2024/शनिवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 343 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4000
जास्तीत जास्त दर : 4470
सर्वसाधारण दर : 4400

बाजारसमिती : उमरखेड डांकी
दि. 12/05/2024/शनिवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 290 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4400
जास्तीत जास्त दर : 4500
सर्वसाधारण दर : 4450

बाजारसमिती : उमरखेड
दि. 12/05/2024/शनिवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 190 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4400
जास्तीत जास्त दर : 4500
सर्वसाधारण दर : 4450

बाजारसमिती : सेनगांव
दि. 12/05/2024/शनिवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 68 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4050
जास्तीत जास्त दर : 4411
सर्वसाधारण दर : 4225

बाजारसमिती : चाकुर
दि. 12/05/2024/शनिवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 52 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4101
जास्तीत जास्त दर : 4550
सर्वसाधारण दर : 4456

बाजारसमिती : आंबेजोगाई
दि. 12/05/2024/शनिवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 170 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4410
जास्तीत जास्त दर : 4600
सर्वसाधारण दर : 4600

बाजारसमिती : देऊळगाव राजा
दि. 12/05/2024/शनिवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 02 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4300
जास्तीत जास्त दर : 4300
सर्वसाधारण दर : 4300

बाजारसमिती : परतुर
दि. 12/05/2024/शनिवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 17 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4370
जास्तीत जास्त दर : 4550
सर्वसाधारण दर : 4527

बाजारसमिती : मुर्तिजापूर
दि. 12/05/2024/शनिवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 600 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4250
जास्तीत जास्त दर : 4525
सर्वसाधारण दर : 4410

बाजारसमिती : हिंगोली खानेगाव नाका
दि. 12/05/2024/शनिवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 77 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4260
जास्तीत जास्त दर : 4400
सर्वसाधारण दर : 4330

बाजारसमिती : भोकरदन
दि. 12/05/2024/शनिवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 34 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4400
जास्तीत जास्त दर : 4550
सर्वसाधारण दर : 4500

बाजारसमिती : चिखली
दि. 12/05/2024/शनिवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 669 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4180
जास्तीत जास्त दर : 4431
सर्वसाधारण दर : 4305

बाजारसमिती : अकोला
दि. 12/05/2024/शनिवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 3841 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4100
जास्तीत जास्त दर : 4480
सर्वसाधारण दर : 4350

बाजारसमिती : वडुज
दि. 12/05/2024/शनिवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 10 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4610
जास्तीत जास्त दर : 4650
सर्वसाधारण दर : 4630

बाजारसमिती : ताडकळस
दि. 12/05/2024/शनिवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 178 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4400
जास्तीत जास्त दर : 4511
सर्वसाधारण दर : 4450

बाजारसमिती : अंबड वडीगोद्री
दि. 12/05/2024/शनिवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 13 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 3501
जास्तीत जास्त दर : 4300
सर्वसाधारण दर : 4000

बाजारसमिती : अमरावती
दि. 12/05/2024/शनिवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 4050 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4350
जास्तीत जास्त दर : 4465
सर्वसाधारण दर : 4407

बाजारसमिती : तुळजापूर
दि. 12/05/2024/शनिवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 60 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4500
जास्तीत जास्त दर : 4500
सर्वसाधारण दर : 4500

बाजारसमिती : चंद्रपूर
दि. 12/05/2024/शनिवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 33 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 3995
जास्तीत जास्त दर : 4365
सर्वसाधारण दर : 4180

Leave a Comment