कापूस बाजारभाव.कापसाला किती बाजारभाव मिळतोय.

गुजरात कापूस बाजारभाव ; गुजरातमध्ये कापसाला किती बाजारभाव मिळतोय

कापूस बाजारभाव.कापसाला किती बाजारभाव मिळतोय.

गुजरात कापूस बाजारभाव
गुजरात कापूस बाजारभाव ; गुजरातमध्ये कापसाला किती बाजारभाव मिळतोय

बाजार समिती : जंबुसर कावी
राज्य : गुजरात (Gujarat)
दि. 19/मे/2024
शेतमाल : कापूस (cotton)
कमीत कमी दर : 6100
जास्तीत जास्त दर : 6500
सर्वसाधारण दर : 6300

बाजार समिती : जंबुसर
राज्य : गुजरात (Gujarat)
दि. 19/मे/2024
शेतमाल : कापूस (cotton)
कमीत कमी दर : 5800
जास्तीत जास्त दर : 6200
सर्वसाधारण दर : 6000

बाजार समिती : ढ्रोली
राज्य : गुजरात (Gujarat)
दि. 19/मे/2024
शेतमाल : कापूस (cotton)
कमीत कमी दर : 6470
जास्तीत जास्त दर : 7200
सर्वसाधारण दर : 6835

बाजार समिती : धरी
राज्य : गुजरात (Gujarat)
दि. 19/मे/2024
शेतमाल : कापूस (cotton)
कमीत कमी दर : 6200
जास्तीत जास्त दर : 6775
सर्वसाधारण दर : 6380

बाजार समिती : धंदुका
राज्य : गुजरात (Gujarat)
दि. 19/मे/2024
शेतमाल : कापूस (cotton)
कमीत कमी दर : 6150
जास्तीत जास्त दर : 7150
सर्वसाधारण दर : 6620

बाजार समिती : भेसन
राज्य : गुजरात (Gujarat)
दि. 19/मे/2024
शेतमाल : कापूस (cotton)
कमीत कमी दर : 6000
जास्तीत जास्त दर : 7500
सर्वसाधारण दर : 7000

बाजार समिती : बगसरा
राज्य : गुजरात (Gujarat)
दि. 19/मे/2024
शेतमाल : कापूस (cotton)
कमीत कमी दर : 5500
जास्तीत जास्त दर : 7000
सर्वसाधारण दर : 6250

बाजार समिती : अमरेली
राज्य : गुजरात (Gujarat)
दि. 19/मे/2024
शेतमाल : कापूस (cotton)
कमीत कमी दर : 4625
जास्तीत जास्त दर : 7520
सर्वसाधारण दर : 7275

Leave a Comment