आजचे सोयाबीन बाजारभाव

आजचे सोयाबीन बाजारभाव ; राज्यात सोयाबीनचे बाजारभाव हमीभावापेक्षा कमी

आजचे सोयाबीन बाजारभाव

आजचे सोयाबीन बाजारभाव
आजचे सोयाबीन बाजारभाव ; राज्यात सोयाबीनचे बाजारभाव हमीभावापेक्षा कमी

बाजार समिती : अहमदपूर
दि. 23/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 1200 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 3600
जास्तीत जास्त दर : 4590
सर्वसाधारण दर : 4460

बाजार समिती : सिंदी सेलु
दि. 23/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 1295 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4000
जास्तीत जास्त दर : 4450
सर्वसाधारण दर : 4350

बाजार समिती : बुलढाणा
दि. 23/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 120 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4100
जास्तीत जास्त दर : 4400
सर्वसाधारण दर : 4250

बाजार समिती : दर्यापूर
दि. 23/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 1300 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 3800
जास्तीत जास्त दर : 4440
सर्वसाधारण दर : 4200

बाजार समिती : परतुर
दि. 23/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 48 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4410
जास्तीत जास्त दर : 4530
सर्वसाधारण दर : 4500

बाजार समिती : दिग्रस
दि. 23/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 120 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4375
जास्तीत जास्त दर : 4425
सर्वसाधारण दर : 4395

बाजार समिती : मलकापूर
दि. 23/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 620 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 3990
जास्तीत जास्त दर : 4510
सर्वसाधारण दर : 4305

बाजार समिती : जिंतूर
दि. 23/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 45 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4290
जास्तीत जास्त दर : 4426
सर्वसाधारण दर : 4376

बाजार समिती : वाशिम अनशिंग
दि. 23/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 90 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4200
जास्तीत जास्त दर : 4450
सर्वसाधारण दर : 4300

बाजार समिती : वाशिम
दि. 23/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 3000 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4350
जास्तीत जास्त दर : 4565
सर्वसाधारण दर : 4450

बाजार समिती : चिखली
दि. 23/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 624 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4000
जास्तीत जास्त दर : 4451
सर्वसाधारण दर : 4225

बाजार समिती : अकोट
दि. 23/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 540 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 3525
जास्तीत जास्त दर : 4355
सर्वसाधारण दर : 4300

बाजार समिती : मेहकर
दि. 23/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 930 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4000
जास्तीत जास्त दर : 4480
सर्वसाधारण दर : 4300

बाजार समिती : अंबड वडीगोद्री
दि. 23/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 12 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 3800
जास्तीत जास्त दर : 4396
सर्वसाधारण दर : 4141

बाजार समिती : नागपूर
दि. 23/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 431 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4100
जास्तीत जास्त दर : 4402
सर्वसाधारण दर : 4327

बाजार समिती : सोलापूर
दि. 23/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 31 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4580
जास्तीत जास्त दर : 4595
सर्वसाधारण दर : 4595

बाजार समिती : राहता
दि. 23/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 54 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4425
जास्तीत जास्त दर : 4526
सर्वसाधारण दर : 4466

बाजार समिती : तुळजापूर
दि. 23/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 65 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4475
जास्तीत जास्त दर : 4475
सर्वसाधारण दर : 4475

बाजार समिती : कारंजा
दि. 23/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 3000 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4150
जास्तीत जास्त दर : 4535
सर्वसाधारण दर : 4390

बाजार समिती : छत्रपती संभाजीनगर
दि. 23/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 15 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4400
जास्तीत जास्त दर : 4450
सर्वसाधारण दर : 4425

बाजार समिती : बार्शी
दि. 23/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
आवक : 167 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 4500
जास्तीत जास्त दर : 4575
सर्वसाधारण दर : 4575

Leave a Comment