Tur market ; आजचे तुरीचे बाजारभाव रेकॉर्ड ब्रेक बाजारभाव मिळतोय तुरीला

Tur market ; आजचे तुरीचे बाजारभाव रेकॉर्ड ब्रेक बाजारभाव मिळतोय तुरीला

Tur market ; आजचे तुरीचे बाजारभाव रेकॉर्ड ब्रेक बाजारभाव मिळतोय तुरीला

Tur market
Tur market ; आजचे तुरीचे बाजारभाव रेकॉर्ड ब्रेक बाजारभाव मिळतोय तुरीला
बाजारसमिती : सावनेर
दि. 30/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : तुर (Tur)
आवक : 385 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 11000
जास्तीत जास्त दर : 12009
सर्वसाधारण दर : 11725

बाजारसमिती : मलकापूर
दि. 30/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : तुर (Tur)
आवक : 975 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 10000
जास्तीत जास्त दर : 12300
सर्वसाधारण दर : 11800

बाजारसमिती : मुर्तिजापूर
दि. 30/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : तुर (Tur)
आवक : 700 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 11005
जास्तीत जास्त दर : 12330
सर्वसाधारण दर : 11675

बाजारसमिती : नागपूर
दि. 30/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : तुर (Tur)
आवक : 848 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 10500
जास्तीत जास्त दर : 12300
सर्वसाधारण दर : 11850

बाजारसमिती : चिखली
दि. 30/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : तुर (Tur)
आवक : 110 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 9500
जास्तीत जास्त दर : 12000
सर्वसाधारण दर : 10750

बाजारसमिती : अमरावती
दि. 30/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : तुर (Tur)
आवक : 2559 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 11500
जास्तीत जास्त दर : 12125
सर्वसाधारण दर : 11812

बाजारसमिती : अकोला
दि. 30/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : तुर (Tur)
आवक : 1491 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 8600
जास्तीत जास्त दर : 12255
सर्वसाधारण दर : 10800

बाजारसमिती : लातूर
दि. 30/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : तुर (Tur)
आवक : 1491 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 10651
जास्तीत जास्त दर : 12261
सर्वसाधारण दर : 12000

बाजारसमिती : कारंजा
दि. 30/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : तुर (Tur)
आवक : 600 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 10300
जास्तीत जास्त दर : 12500
सर्वसाधारण दर : 11800

बाजारसमिती : उदगीर
दि. 30/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : तुर (Tur)
आवक : 550 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 12020
जास्तीत जास्त दर : 12560
सर्वसाधारण दर : 12290

बाजारसमिती : बार्शी
दि. 30/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : तुर (Tur)
आवक : 181 (क्विंटल)
कमीत कमी दर : 11000
जास्तीत जास्त दर : 11800
सर्वसाधारण दर : 11600

Leave a Comment