नवीन नियम व अटी E-Pik pahani ई-पिक पाहणी मध्ये मोठे बदल ; नवीन बदल जाणून घ्या..

E-Pik pahani ई-पिक पाहणी मध्ये मोठे बदल ; नवीन बदल जाणून घ्या.. E-Pik pahani  E-Pik pahani ई-पिक पाहणी मध्ये मोठे बदल ; नवीन बदल जाणून घ्या… E-Pik pahani आपल्या पिकाची नोंद 7/12 वर करण्यासाठी मागिल दोन वर्षापासून ई-पिक पाहणी या मोबाईल ॲपलीकेशन चा वापर केला जात आहे. मात्र येत्या हंगामापासून ई-पिक पाहणी हि आपल्याला घरी … Read more