पीकविमा, नुकसान भरपाई या बँक खात्यात जमा होणार.

पीकविमा, नुकसान भरपाई या बँक खात्यात जमा होणार Crop insurance, compensation in this bank account : नमस्कार शेतकरी बांधवांनो पिक विमा असो नुकसान भरपाई असो आणि बरेचसे सरकारी योजनेचे अनुदान असो आपल्या कोणत्या बँका त्यामध्ये आता बऱ्याचशा जणांचे बँक खाते हे दोन ते तीन असतात पण कोणत्या पैसे जमा होतात हे आपण पाहणार आहे राज्यात … Read more