पुढच्या वर्षीही याआळीमुळे कापूस पिकांना धोका निर्माण होऊ शकतो. शेतकऱ्याने योग्य ती दक्षता घ्यावी व लागवड करावी व आपले उत्पन्न वाढवावे.

पुढच्या वर्षीही याआळीमुळे कापूस पिकांना धोका निर्माण होऊ शकतो. शेतकऱ्याने योग्य ती दक्षता घ्यावी व लागवड करावी व आपले उत्पन्न वाढवावे. पुढच्या वर्षीही कापूस पिकाला या आळीमुळे असू शकतो धोका ते शेतकऱ्यांनी काय उपाय करावे व कसे काळजी घ्यावे सविस्तर माहिती जाणून घ्यावे व त्यावर भविष्यामध्ये योग्य ते उपाय करून मात करावे व आपले उत्पन्न … Read more