मान्सून ०७ जूनआगोदर महाराष्ट्रात लावनार हजेरी.

Monsoon update ; मान्सून ०७ जूनआगोदर महाराष्ट्रात लावनार हजेरी – रामचंद्र साबळेMonsoon updateMonsoon update ; मान्सून ०७ जूनआगोदर महाराष्ट्रात लावनार हजेरी – रामचंद्र साबळे महाराष्ट्रात मान्सून निर्धारित वेळेआधीच दाखल होनार आसल्याचा अंदाज रामचंद्र साबळे यांनी व्यक्त केला आहे. यंदाचा मान्सून निर्धारित वेळेआधीच अंदमानात दाखल झाला आसून श्रीलंकेत मान्सून 26 जुनआगोदर दाखल होईल अशी शक्यता आहे. … Read more