शेतकऱ्यांसाठी १७ जलसिंचन योजनांना तीन कोटींचे अनुदान योजना मंजूर होईल.

 शेतकऱ्यांसाठी  १७ जलसिंचन योजनांना तीन कोटींचे अनुदान योजना मंजूर होईल. त्यानुसार २०२३-२४ च्या आर्थिक वर्षासाठी हे अनुदान मंजूर केले आहे.शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देणे तसेच  शेतकऱ्यांसाठी १७ जलसिंचन योजनांना तीन कोटींचे अनुदान योजना मंजूर होईल. शेतीचा खर्च कमी करणे हे योजनेचे उद्दिष्ट आहे.राज्यातील सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांच्या प्रकल्प खर्चात गेल्या काही वर्षांत सातत्याने वाढ … Read more