Drought subsidy दुष्काळ अनुदान मिळाले नाही लवकर करा हि प्रोसेस ..

Drought subsidy दुष्काळ अनुदान मिळाले नाही लवकर करा हि प्रोसेस .. Drought subsidy  Drought subsidy दुष्काळ अनुदान मिळाले नाही लवकर करा हि प्रोसेस .. तुम्हाला अद्याप दुष्काळ मदत जर मिळाली नसेल तर तात्काळ आपल्या तलाठ्याकडे संपर्क करून आपले आधार कार्ड बॅक पासबुक घेऊन ईकेवायसी प्रक्रिया पूर्ण करा. ईकेवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर तीन चार दिवसांत तुम्हाला … Read more