RTE अंतर्गत 25 टक्के आरक्षण.RTE’ प्रवेशाची नियमावली जाहीर! RTE addmission open. RTE चे फॉर्म आले लवकर भरा.

RTE अंतर्गत 25 टक्के आरक्षण RTE अंतर्गत 25 टक्के आरक्षण.RTE’ प्रवेशाची नियमावली जाहीर! RTE addmission open. देशात RTE कायदा लागू करण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने 2012 मध्ये त्याची अंमलबजावणी राज्यात करण्यासाठी अधिसूचना काढली.  सन 2024-25 या वर्षी करिता RTE 25 % प्रवेश प्रक्रिये अंतर्गत RTE प्रवेश पात्र शाळांचे व्हेरिफिकेशन सोमवार दिनांक 04/03/2023 पासून सुरु होत आहॆ. … Read more