Tur top Vheraity तुरीच्या सुधारीत जातीचे वैशिष्ट्ये तुरीच्या टाॅप जाती तूर लागवड बद्दल माहिती.

Tur top Vheraity तुरीच्या सुधारीत जातीचे वैशिष्ट्ये तुरीच्या टाॅप जाती Tur top VheraityTur top Vheraity तुरीच्या सुधारीत जातीचे वैशिष्ट्ये तुरीच्या टाॅप जाती Tur top Vheraity ; महाराष्ट्रात खरीपात तुर हे महत्त्वाचे नगदी पीक आहे. राज्यात तसेच विदर्भात तुरीची मोठ्या प्रमाणावर लागवड केली जाते.मध्यम ते उशीरा कालावधीच्या वानाची लागवड केली जाते. जमीनीच्या सुपिकतेनुसार व सिंचनाच्या योग्य … Read more